HOME

Splits een lijst met namen in voor- en achternaam

Stap 1. Plak hier je lijst, één naam per regel:


Stap 2. De volgorde in mijn lijst is:

Gesplitste Namen

Na het splitsen vind je hier een tabel met gesplitste namen en een link om een CSV-bestand te downloaden, zodat je het in Excel kunt openen en er verdere bewerkingen op kunt toepassen, zoals sorteren, kolommen omwisselen, weer samenvoegen.

Achtergrond en uitleg

Het probleem

Ruwe lijsten met namen wil je in voor- en achternaam splitsen om ze te verwerken in Excel of in een database.

Van De Plas Joannes Josephus
of
Joannes Josephus Van De Plas

  Joannes Josephus  |  Van De Plas

Handmatig met Excel of met een tekstverwerker is dat een enorm werk.

Deze oplossing

Ik had dat al half geautomatiseerd met Reguliere Expressies in een teksteditor. Mijn systeem is nu volledig geprogrammeerd. Het werkt op basis van een uitgebreide lijst tussenvoegsels in alle talen die in de Nederlanden gebruikt werden, ook in oude spellingsvarianten.

Problemen met sommige namen

De tool werkt in principe voor alle opgenomen tussenvoegsels. Ook de Nederlandse conventie van tussenvoegsels achter een komma (An Acker, van; Acker, An van; Acker, van An) wordt ondersteund.

Als je een tussenvoegsel tegenkomt waarvoor de tool niet werkt, mail dan naar info@petereyckerman.be.
Het kan sowieso niet 100% perfect werken voor alle achternamen:
- Achternamen die ook een tussenvoegsel zijn (zoals 'Den'): problemen in de configuratie achternaam-voornaam.
- Toevoegingen als 'den ouden' of 'de jonge': zijn volwaardige achternamen, geeft problemen in configuratie voornaam-achternaam.
- 'Voornamen' die een tussenvoegsel bevatten, zoals 'dienstmaagd van weduwe van den Borcht': problemen in de configuratie voornaam-achternaam.
- Adellijke namen (bv 'de Wouters d'Oplinter', 'Jamblinne de Meux'). Als je er veel hebt probeer dan de optie daarvoor.

Suggesties

Ik hoor het graag als je deze tool nuttig hebt kunnen gebruiken.

Feedback, opmerkingen, suggesties voor aanpassingen of andere functionaliteiten, ... zijn welkom op info@petereyckerman.be.

Deze tool gebruikt de gratis versie van het Serverless Platform Zeit om de Python scripts te laten lopen. Per opdracht is er een maximum van 10 sec. rekentijd. Er kan maximum 1000 keer per dag een splitsing gedaan worden. Dat zou ruim voldoende moeten zijn als niemand er misbruik van maakt.